MENÜ ☰
Çocuk ve Genç » Kültür-Sanat, Manşet » 1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı
1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı

Resim1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü 1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı davetini yayınladı.
Çocuk oyunları, toplumun inanç, edep, sanat ve kahramanlık gibi unsurlarını dile getiren, topluma özgü giysi ve oyuncaklarla oynanan ve millî kültüre yönelik önemli bir unsurdur (Yamakoğlu, 2002). Bu nedenle kültürün aktarımında çocuk oyunlarının önemi büyüktür. Toplumun yaşadığı, paylaştığı ve zaman içerisinde geliştirdiği unsur olan kültür, oyun sayesinde gelecek nesillere aktarılmaktadır. Günümüzde ise, Türk topluluklarında oynanan oyunların unutulmaya başlandığı görülmektedir (Esen, 2008). Benzer şekilde oyuncaklar da toplumların kültürlerini, inanışlarını, dillerini ve yaşanan bölgenin özelliklerini yansıtmaktadır. Toplumların kültürel özelliklerini bu denli yansıtan oyuncaklar, kültürel bir iletişim aracı görevini de üstlenmektedir (Karaman ve Nas, 2012). Çocuk oyunlarına yönelik yapılan çalışmalar aynı zamanda kültürel çocuk oyuncaklarını da kapsamaktadır (Özbakır, 2009, Toksoy, 2010, Gürmen, 2012). Günümüzde endüstri oyuncaklarının kültürel oyuncakların yerini almaya başladığı göz önünde bulundurulduğunda kültürel oyuncakların eğitim ortamlarında ve sürdürülebilir ortamlarda kullanımına yönelik çalışmaların olması gerekmektedir (Karaman ve Nas, 2012). Özbakır (2009) geleneksel Türk oyunları örnekleriyle ortaya koymaya çalıştığı araştırmasında geleneksel Türk oyunlarının çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişmeyi, gerek materyal hazırlama sürecinde gerekse, oyunların oynanma sürecinde geliştirdiğini ifade etmektedir. Esen (2008), Ahıska oyunları ile ilgili bir araştırmasında Türk çocuklarının oyunlarının Türk kültürünü yansıttığını ve bu oyunların gelecek nesillere aktarılmasının kültürün devamlılığını sağlama açısından önemini belirtmiştir. Türkiye ve başka Türk devletleri ile Türk bölgelerinde çocuk oyunları ve oyuncakları üstüne yapılan araştırmalarda daha çok yerel oyunlar üzerinde durulduğu ve başka Türk bölgeleri ve boylarıyla sistematik karşılaştırmalar yapılmadığı görülmüştür.

Bu nedenle Türk dünyasında çocuk oyunları ve oyuncaklarının bütün Türk ve akraba topluluklarını kapsayacak şekilde ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. Yapılan alan yazın taraması sonucunda, kurultayın genel hedefi günümüzde unutulmaya yüz tutmuş Türk dünyasında yer alan çocuk oyun ve oyuncaklarının ortaya konulmasıyla Türk Dünyasında çocuk oyun ve oyuncaklarına yönelik kültürel bir bilincin oluşmasına katkı sağlamaktır. Bununla birlikte çocuklara yönelik eğitim uygulamalarıyla kültürel oyun ve oyuncakların eğitim uygulamaları içerisinde yer almasını ve millî kimliğin inşasına katkı sağlamaktır.

İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan oyun ve oyuncaklar yüzyıllar boyu incelenmiş ve geliştirilmiştir. Oyun ve oyuncaklar kültürel aktarımın gerçekleşmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Oyun ve oyuncaklar içinde var olduğu toplumun bir yansımasıdır. İnsanın toplumsallaşmasında oyunun önemini vurgulayan Sosyoloji, kişilik gelişiminde ve insan davranışlarının doğal dışa vurumu olan oyunların Psikolojik alt yapısının önemi, iletişim ve işbirliğinde oyunun yerini ele alan iletişim, eğitim – öğretim faaliyetlerinin oyunlaştırılarak verilmesinin başarıya olumlu katkı sağladığını vurgulayan Eğitim, insanın sürekli çevreyle etkileşim halinde olduğunu vurgulayan Tarih, Sağlık, Mimari, Sanat gibi bir çok bilim dalı oyunun insan yaşamın bir parçası olduğunu vurgulamaktadırlar. Çocuğun oynadığı oyun ve oyuncaklar ne kadar kendi kültürüyle ilgiliyse, o kadar öz benliğini tanıyan ve milli bilinci gelişmiş bireyler yetiştirilebilir.

Oyunlar içinde beceri, yetenek, eğlence ve keyfi barındıran etkinliklerdir. Oyun, eğitimin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Oyunla çocuğun karar verme, işbirliği, iletişim, kazanma ve kaybetme duygusunun geliştiği çok yönlü etkinliklerdir. Oyun ve oyuncaklar özellikle 0-12 yaş döneminde çocuğun hayatının vazgeçilmez öğeleridir. Kişiliğin temellerinin genel anlamda 0-7 yaş döneminde atıldığı kabul edildiğinde, oyunun kişilik gelişiminde çok önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Oyunla çocuğun sanat ve estetik algısı da geliştirilebilir.

“Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Projesi” ile yapılan alan taramaları sonucunda, elde edilen verilerin ortak kurullarca değerlendirilmesi ve Türk Dünyasından katılacak temsilcilerle birlikte ortak/farklı oyun ve oyuncakların belirlemesi, ortak olanların yaygınlaştırılması, farklı olanların ise diğer ülke/bölgelerin de hizmetine sunulması açısında yapılacak olan kurultaylar alana önemli katkı sağlayacaktır.

Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Projesi (TUDÇOOP) kapsamında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlı) işbirliğinde, 14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında “1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenecektir. Kurultayımıza Türk Dünyasından kültürel çocuk oyun ve oyuncaklarına yönelik araştırmaları/çalışmaları olan çok sayıda akademisyen, yazar ve oyuncak ustasının katılması beklenmektedir. Kurultayda, kültürel çocuk oyun ve oyuncakların, çocuğun gelişimine katkısı ve eğitim yaşantısındaki önemine ilişkin çok yönlü araştırmalara yer verilecektir. Türk Dünyası çocuk oyun ve oyuncaklarını ele alan ilk kurultay olması nedeniyle ortak kültürel mirasımız olan kültürel oyun ve oyuncakların tanıtılması amaçlanmaktadır.

Kurultayımıza katılacak araştırmacılar kurultayımız süresince yapılacak olan oyun ve oyuncak sergisine getirecekleri oyun ve oyuncak örnekleriyle katkı sağlayabilirler.

Kurultayımızda, akademisyen, yazar ve oyuncak ustalarının aşağıda sıralanan konu başlıklarında özgün çalışmalarını sunmaya davet ediyoruz;

Dünden bu güne kültürel çocuk oyun ve oyuncakları
Toplumda kültürel oyun ve oyuncağın yeri
Kültür, sanat ve edebiyatta oyun ve oyuncak
Kültürel oyun, oyuncak ve sağlık
Kültürel oyun, oyuncak ve hukuk
Kültürel oyun, oyuncak ve medya
Oyun ve oyuncağın ekonomi-politiği
Kültürel çocuk oyun ve oyuncakların yaygınlaştırılması ve seri üretimi
Kültürel çocuk oyun ve oyuncakların sınıflandırılması
Millî bilincin kazandırılması, millî kimliğin inşasında kültürel oyun ve oyuncakların yeri ve önemi
Türk ve akraba topluluklardaki çocuk oyun ve oyuncaklarının karşılaştırması
Kültürel çocuk oyun ve oyuncakların eğitimdeki yeri, önemi ve uygulama örnekleri
Kültürel oyun ve oyuncaklarla anadili Eğitimi
Kültürel oyun ve oyuncaklarla Matematik Eğitimi
Kültürel oyun ve oyuncaklarla Fen Eğitimi
Kültürel oyun ve oyuncaklarla Sosyal Bilgiler Eğitimi
Kültürel oyun ve oyuncaklarla Ahlak/Değerler Eğitimi
Kurultayda, listede yer almayan oyun ve oyuncaklarla ilgili özgün çalışmalara da yer verilecektir. Kurultaya gönderilecek bildiri özetleri hakem sürecinden geçecektir. Bildiri özetleri en az 250 ve en çok 500 kelimeden Türkçe veya İngilizce oluşturulmalı. Bildiri özetini Rusça sunacaklar ise, Rusça özetin Türkçesini veya İngilizcesini eklemeliler.

Bildiri başlığı ve çalışmayı betimleyen beş anahtar kelime, ad, soyad, unvan, kurum ve adreslerini içeren iletişim bilgilerini Kurultay web sayfasında yer alan başvuru kısmından (ve/veya tudcoop@gmail.com e-posta adresinden) 1 Mart 2015 tarihine kadar yüklemelidir. Kurultayda bildiriler Türkçe, Rusça ve İngilizce olmak üzere üç dilde sunulacaktır. Türkçe bilen katılımcılar bildirilerini Türkçe sunacaklardır. Kurultaya ilişkin bütün bilgiler (önemli tarihler, ulaşım ve konaklama, katılım ücreti, vb.) Kurultay web sayfasından (tudcoop.com / tudcook.com) takip edilebilir.

Türk dünyası ve akraba topluluklarda çocuk oyun ve oyuncaklarıyla ilgili araştırma ve yayınları olan, kültürel oyuncak yapan, ortak kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve kültürel genlerimizi keşfetmeye katkı sağlamak isteyen bütün bilim insanlarını Kurultayımıza davet ediyoruz.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Selahattin TURAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hasan GÖNEN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

📆 09 Mart 2015 Pazartesi 23:17   ·   💬 0 yorum   ·  
Folklor Akademi Dergisi

YAZARLAR

SÖYLEŞİ

ANKET

Sitemizi nasıl buldunuz?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

BAĞLANTILAR